Štátne alebo korporátne dlhopisy?

Štátne alebo korporátne dlhopisy?

Štátne a korporátne, alebo firemné dlhopisy, sú jednými z najfrekventovanejších typov dlhopisov, s ktorými sa na dlhopisových trhoch obchoduje. Skúsme sa preto u nich na chvíľu zastaviť.  

A to minimálne z dvoch pohľadov:

  • za prvé všeobecne, s pohľadom na ich „povahové“ rozdiely a
  • za druhé aktuálne, v kontexte dnešného prostredia nízkych, či dokonca záporných úrokových sadzieb a výnosov niektorých dlhopisov.

Čo je dlhopis   Typy dlhopisov   Korporátne dlhopisy

Všeobecné rozdiely medzi štátnymi a korporátnymi dlhopismi, t.j. "rozdiely z definície"

V tomto bode nám ide predovšetkým o zdôraznenie hlavných rozdielov medzi týmito skupinami dlhopisov, a tým aj vhodnosti pre konkrétnych investorov. Našim cieľom naopak nie je vymenovať všetky rozdiely a vlastnosti. Preto teraz preskočíme samozrejmosť, že investori na jednom z prvých miest pri svojom rozhodovaní venujú pozornosť výške kupónov, teda výnosom, dobe splatnosti, atď. Zastavme sa u dvoch faktorov, ktoré podľa našej mienky stoja v našom prístupe za podrobnejšiu analýzu.

  • Emitent, pretože na štát nikto nemá.

Nech sú parametre štátnych a korporátnych dlhopisov akékoľvek a nech si s nimi môžu v určitých prípadoch akokoľvek konkurovať, jednu vec nie je možné zmeniť - štátne dlhopisy budú vždy bezpečnejším inštrumentom. Štát ako emitent dlhopisov má neporovnateľne väčší priestor v podobe zákonného výberu daní. Tými naplňuje štátny rozpočet a získava i prostriedky na splácanie svojich dlhov.

Na rozdiel od štátu je firma závislá len na niekoľkých odberateľoch, ktorí generujú jej tržby. Aj keď diverzifikácia firemných príjmov môže byť z pohľadu jednotlivca niekedy dosť veľká (napríklad telefónni operátori alebo distribútori elektriny poskytujúci služby občanom a domácnostiam), nikdy nedostihne štát. Okrem toho je vymáhanie pohľadávok z pohľadu firmy často zdĺhavejšie a náročnejšie, než keď to robí štát. 

Prirodzene existujú prípady, v ktorých i štát „zbankrotuje“. Najznámejším príkladom v nedávnej minulosti to bolo Grécko, kde boli veritelia krátení na svojich pohľadávkach plynúcich z držania gréckych štátnych dlhopisov. Pracujeme ale s v praxi bežnou situáciou, teda so zemou s relatívne vyváženým hospodárstvom.

  • Mena, pretože sa na ňu zabúda.

Asi vás neprekvapí fakt, že firma si požičiava tiež v inej mene, než je jej funkčná (domáca) mena. Môže tak zohľadňovať fakt, že napr. viac predáva v zahraničí apod.

Skutočnosť, že aj štát si môže požičať v inej než národnej mene tým, že svoje dlhopisy denominuje v mene cudzej, už ale nemusí byť taká známa. Napr. v súčasnej dobe podľa prehľadu českého ministerstva financií existuje desať emisií českých štátnych dlhopisov vydaných celkom v troch cudzích menách, najčastejšie v eurách, ale tiež vo švajčiarskych frankoch a japonských jenoch. Štát týmto spôsobom oslovuje širšie skupinu zahraničných investorov, môže optimalizovať svoje budúce cudzomenové toky a využívať niektoré špecifiká úrokového prostredia v tej ktorej mene.  

Preto by investor mal zvážiť i túto menovú variantu. Subjekty s väčšou voľnou hotovosťou v cudzej mene to môžu uvítať, pretože odpadajú napr. náklady s konverziou mien.

Záporné úrokové sadzby a výnosy vychyľujú rovnováhu

Európske centrálne banky v čele s ECB priviedli na svet záporné úrokové sadzby na depozitoch. Tie sa veľmi rýchlo udomácnili na dlhopisovom trhu a výnosy štátnych dlhopisov  sa v nemalom počte prípadov posunuli tiež do teritória so znamienkom mínus.

Prostredie negatívnych sadzieb a výnosov vychyľuje podmienky na trhu z bežnej situácie  a z bežne panujúcich vzťahov. To komplikuje investorom situáciu. Existujú totiž tí, ktorí nemôžu inak, než záporné výnosy štátnych dlhopisov akceptovať. Ich pravidlá investovania im nedovoľujú nakupovať iné inštrumenty.

V snahe udržať aspoň minimálne zhodnotenie, musia ostatní zľaviť z požiadaviek bezpečnosti a častejšie voliť rizikovejšie investície.  Minimálne budú vyberať viac medzi firemnými dlhopismi. Tým síce výnosy tiež klesajú, pretože ich tak ťahajú ich štátne “vzory“, ale stále, aspoň zatiaľ, ponúkajú v drvivej väčšine kladný výnos a zhodnotenie. Aj  to sa môže v priebehu času zmeniť, preto je to nanajvýš aktuálna téma.

 

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE