Private Equity Fund

PRIVATE EQUITY FUND

Malé a stredné podniky (MSP) sú hlavným hnacím motorom hospodárskeho rastu, inovácií, tvorby pracovných miest a sociálnej integrácie. V Českej republike reprezentujú viac ako 1 milión ekonomických subjektov, t.j. cez 99 % všetkých podnikov. Súčasne zamestnávajú cez 1,8 mil. zamestnancov, na vývoze sa podieľajú cca 51 % a na dovoze cca 56 %.

 

Podľa rôznych prieskumov sa odhaduje, že v budúcich piatich rokoch hodlajú viac ako dve tretiny MSP investovať do svojho rozvoja. Štyridsať percent z nich navyše plánuje investovať do technológií výroby a distribúcie. Viac ako 70 % týchto podnikateľov chce tieto investície financovať vlastnými zdrojmi, pričom investičný úver si pre tieto účely predpokladá vziať iba 36 % firiem.

 

Štatistiky EVCA (European Venture Capital and PE Association) za rok 2013 uvádzajú, že v Česku sa ročne investuje formou súkromného kapitálu iba 0,09 % HDP, čo je po Grécku druhé najnižšie číslo v celej Európe. Pre porovnanie  v Poľsku činil tento ukazovateľ 0,15 %, v Nemecku 0,2 %, v Dánsku 0,74 % a vo Veľkej Británii 0,5 %. Priemer EU činí 0,25 %. Vyššie uvedené čísla nasvedčujú, že sa v ČR dá reálne očakávať pozitívny rozvoj trhu pre investície súkromného kapitálu, a to predovšetkým teraz, kedy dochádza k celkovému ekonomickému oživeniu a kedy v segmente MSP stále pôsobí len veľmi obmedzený počet profesionálnych investorov.

 

Fond sa bude usilovať o zhodnotenie investovaného kapitálu vyhľadávaním situácií, kde investované finančné prostriedky umožnia danému podniku:

■ expandovať na nové trhy;

■ zvyšovať zisk formou investícií do výrobkov/služieb s vyššou pridanou hodnotou a do zvyšovania produktivity;

■ optimalizovať výrobné prostriedky a zvýšiť efektivitu prevádzky;

■ konsolidovať a reorganizovať podnikanie.

 

Cieleným výberom strategických investorov tak bude fond získavať pri konečnom predaji strategickú prémiu a tým nadštandardne zhodnotí vložený kapitál.

 

Fond sa nebude špecializovať na určité odvetvie. Bude vyhľadávať príležitosti v  odboroch, ktoré produkujú vysokú pridanú hodnotu, ako napríklad zdravotnícke potreby a technológie, chémia, optika, presné strojárenstvo, informačné technológie, bezpečnostné a monitorovacie systémy, systémy pre úsporu energií atď.

Viac na http://equityfund.bhs.cz/cz/home

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE