Prečo investičný certifikát od BHS

Prečo nakúpiť investičné certifikáty u BHS Securities?

BH Securities a.s. je skúseným obchodníkom s cennými papiermi. Na prvom mieste stojí sprostredkovanie ponuky a dopytu po investičných certifikátoch a zaistenie realizácie týchto obchodných transakcií. Súčasne sa spoločnosť podieľa na chode sekundárnej likvidity u tých investičných certifikátov, ktoré pokrýva, t.j. má s ich emitentmi dohodu. BS spolupracuje výhradne s bonitnými emitentmi, väčšinou veľkými bankovými ústavmi, ktoré certifikáty vydávajú. To je zárukou pre investorov, že certifikáty sú nielen vysoko kvalitné, ale tiež kedykoľvek v dobe ich „životnosti“ naspäť predajné za ich tržnú cenu. Investor môže certifikát kedykoľvek nakúpiť alebo predať na burze alebo u emitenta či prostredníctvom obchodníka. Z tejto skutočnosti a tiež zo skutočnosti, že sa emitent zaväzuje v dobe splatnosti vyplatiť hodnotu certifikátu vyplýva, že osoba emitenta je tu veľmi dôležitá.

Čím sa teda BHS ďalej líši?

Ponuka investičných certifikátov, ktoré BHS ponúka nie je ponukou supermarketu ani konfekciou. Viac sa podobá veľmi individuálnemu boutique s výberom ponuky podľa toho, čo je v danej chvíli atraktívne a čo môže byť pre vás ako klienta prínosné. Aj keď BHS nie je priamym konštruktérom a emitentom certifikátov, jej skúsený tím veľmi aktívne vstupuje do procesu ich prípravy. BHS býva iniciátorom myšlienky na typ investičného certifikátu, pretože odhaduje vývoj na finančných trhoch a lepšie pozná potreby, záujmy i odozvy svojich klientov. Snaží sa teda ponuku smerovať čo najviac k individuálnym potrebám. Viac sa o spoločnosti BH Securities a.s. dozviete na korporátnych stránkach www.bhs.cz

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE