Option Income Fund

OPTION INCOME FUND

Fond je založený za účelom dosiahnutia dlhodobého zhodnotenia finančných prostriedkov investorov. Fond je aktívne spravovaný. Investičná stratégia využíva volatilitu na kapitálových trhoch a spočíva predovšetkým v nákupe a predaji call (kúpnych) a put (predajných) opcií. Podkladovými aktívami opcií sú akcie, akciové indexy, ETF (Exchange Traded Funds) a obdobné investičné nástroje obchodované na regulovaných trhoch v USA a v Európe. V prípade uplatnenia opcií môže portfólio obsahovať dlhé alebo krátke pozície v podkladových aktívach. Investície môžu smerovať taktiež do úrokových nástrojov – bankové vklady, nástroje peňažného trhu, dlhové cenné papiere, dlhopisové ETF alebo CEF (Closed End Funds).

 

Jednou z hlavných opčných stratégií fondu je predaj put opcií. Primárnym zámerom pri predaji put opcií je inkaso opčnej prémie (ceny opcie) a držanie opcií do splatnosti, kedy v ideálnom prípade dôjde k expirácii bez uplatnenia opcie. V závislosti na trhovom vývoji môže byť predaná put opcia uzavretá aj nákupnou protioperáciou pred expiráciou. V prípade uplatnenia put opcie a nakúpenia podkladového aktíva môžu byť proti týmto aktívam predávané call opcie (tzv.  covered call strategie), ďalším variantom je predaj podkladového  aktíva alebo jeho priame držanie v závislosti na trhovom vývoji. Správca môže realizovať aj ďalšie špecificky konštruované opčné stratégie.

 

Investičná stratégia je vhodná pre investorov, ktorí očakávajú výnos porovnateľný s akciami, ale zároveň preferujú menšiu mieru investičného rizika v porovnaní s akciami. Investičná stratégia umožňuje správcovi dosahovať kladné výsledky aj pri poklese akciových trhov. Menšia miera rizika v porovnaní s akciami má priamu súvislosť so zvolenou investičnou stratégiou, kedy sa jedná predovšetkým o predaj put opcií s cenami uplatnenia pod trhom (out of money), čo poskytuje určitú ochranu proti cenovému poklesu. Riziko fondu je ďalej  obmedzované diverzifikáciou portfólia v čase, rôznou výškou cien uplatnenia opcií, sektorovým  a regionálnym rozložením investícií.

 

Správca môže podľa uváženia uskutočňovať menové zaistenie. K dosiahnutiu optimálneho výnosu môže správca využívať obchodovanie na finančnú páku (tzv. leverage). Pri využití páky musia byť dodržiavané pravidlá riadenia rizika

(risk management). V rámci týchto pravidiel fond vkladá na účet svojho obchodníka peňažný kolaterál vo výške požadovanej predpismi derivátových búrz (tzv. margin requirements).

 

Referenčnou menou fondu je CZK. Investície sa prevádzajú v menách CZK, USD, EUR, CHF a GBP. Investičný horizont je strednodobý až dlhodobý, minimálna odporúčaná doba investície sú tri roky.

Viac na http://optionfund.bhs.cz/cz/home

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE