Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy: atraktívna a transparentná investícia

Investícia do dlhopisov je relatívne jednoduchá a transparentná. V súčasnej dobe, kedy štátne dlhopisy nie sú z hľadiska výnosov príliš zaujímavé, sa záujem investorov prelieva do korporátnej sféry. Ponuka je pomerne atraktívna a stále rastie.

Spoločnosti vydávajú dlhopisy preto, aby získali prostriedky na svoj rozvoj. K tomuto kroku sa spravidla rozhodnú za predpokladu, že pre ne emisia dlhopisov bude lacnejšia ako bankový úver, alebo jednoducho preto, že vďaka vnútorným predpisom bánk nezískajú úver.

Poznajte, komu požičiavate

Skutočnosť, že sa i u nás rozbieha trh s firemnými dlhopismi, je treba vnímať pozitívne: Českú republiku to opäť posúva k vyspelým krajinám a zároveň napomáha ekonomickému rastu krajiny. Na vyspelých trhoch, ako je napríklad Nemecko a predovšetkým USA, sú bežné a majú pevné miesto na kapitálových trhoch.

Korporátne dlhopisy ponúkajú v porovnaní so štátnymi dlhopismi výrazne vyššie úroky, ktoré sa obvykle pohybujú v rozmedzí od piatich až do pätnástich percent. V porovnaní so štátnymi dlhopismi sú ale tiež rizikovejšie. To je logické: ak odhliadneme od prípadu Grécka, je krach štátov málo pravdepodobný. U firiem je to predsa len iné a pokiaľ sa firma dostane do ťažkostí, môže investor v krajnom prípade o svoje prostriedky prísť.

Všeobecne platí rovnica, že čím väčšie riziko, tým je vyšší úrok.

Pri investovaní do korporátnych dlhopisov je dobré získať čo najviac informácií o emitentovi, teda o spoločnosti, ktorá dlhopisy vydáva. Je to podobné, ako keď požičiavate peniaze známym. Tiež ich radšej požičiate tomu, u koho máte istotu, že vám ich vráti a nepožičiava si napríklad na zaplatenie iných dlhov.

Dôležitý je účel emisie dlhopisov

Preto je dobré sa dozvedieť, na aký účel hodlá firma prostriedky od investorov použiť. Tie môžu byť rôzne. Určite radšej vložíte svoje prostriedky do spoločnosti, ktorá je úspešná a plánuje expanziu, ako do firmy, ktorá emisiou dlhopisov odďaľuje vlastný krach. Tiež záleží na tom, či spoločnosť v prípade investície chystá projekt, ktorý zodpovedá jej veľkosti a aké má s podobnými projektami skúsenosti. Pre investora môže byť tiež významným parametrom, či ide o tzv. zaistené dlhopisy, t.j. dlhopisy kryté majetkom spoločnosti.

Čo je dlhopis

Pretože je pred kúpou dlhopisu potrebné spoločnosť čo najlepšie poznať a pochopiť kontext jej zámeru, je vhodné zveriť nákup korporátnych dlhopisov do rúk finančných poradcov. Tým sa vám podarí riziko nevhodného nákupu minimalizovať. Investícia do korporátnych dlhopisov je vzhľadom k výške výnosov veľmi atraktívna, rozhodne stojí za to mať ju v portfóliu zastúpenú.

Typy dlhopisov

V BHS sa na korporátne dlhopisy dlhodobo a úspešne zameriavame. Šlo predovšetkým o developerské projekty alebo o výrobné podniky. Všetky ponuky od emitentov boli vopred dôsledné preverené. Pokiaľ máte o tento druh investície záujem, kontaktujte nás. Radi pre vás vhodný dlhopis vyberieme. Viac na bhs.cz alebo na investice.cz.

 

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE