Investícia do dlhopisov

Investícia do dlhopisov? Záchranná loď pre financie

V dnešnej dobe finančných neistôt premýšľa stále viac investorov, kam bezpečne uložiť a pri tom dobre zhodnotiť svoje financie. Jedným z takých spôsobov môže byť nákup dlhopisov. Prečo je výhodné investovať práve do nich, kde dlhopisy kúpiť a na čo si dať pozor?

Investícia do dlhopisov sa považuje za jednu z istejších ciest. Dlhopisy sú obligácie vo svojej najjednoduchšej podobe. Vydavateľ dlhopisov sa zaväzuje k tomu, že bude v stanovených termínoch vyplácať dohodnutý úrok. A zároveň tiež, že na konci splatnosti vráti investorovi vloženú čiastku.

Čo sa vlastne deje po nákupe dlhopisov? Ako investor sa stávate veriteľom podniku, prípadne štátu pri nákupe štátnych dlhopisov. Rizikom môže byť možný neúspech firmy. V takom prípade ale máte vyššiu šancu na získanie vložených financií než samotní akcionári firmy, pretože pri prípadnej  likvidácii sú veritelia uspokojovaní prednostne  a akcionári prichádzajú na rad ako poslední.

Kto môže investovať do dlhopisov

Tento druh investície je vhodný pre začínajúcich investorov. Pre tých, ktorí sa vo svete investícií len začínajú orientovať, je to dobrý spôsob, ako si svet investícií ohmatať. Podrobný prehľad a znalosti o finančnom trhu tu totiž nie sú tak potrebné. 

Samozrejme investície do dlhopisov zaujímajú aj skúsených investorov. Tí sa snažia týmto spôsobom diverzifikovať svoje portfólio. Majetných Čechov, ktorí investujú do dlhopisov, je 84%.  Chápu investície do dlhopisov ako bezpečný prístav. Nezameriavajú sa však na nákup štátnych sporiacich dlhopisov, ale ich záujem sa presúva ku korporátnym dlhopisom, ktoré ponúkajú vyššie výnosy.

Druhy dlhopisov a kde ich kúpiť

Dlhopisy najčastejšie vydávajú inštitúcie. Rozlišujeme štátne dlhopisy, komunálne (vydávané obcami) a podnikové (vydávané priamo firmami a korporáciami, inak tiež tzv. korporátne).

Spôsobov ako sa dostať k dlhopisom je viac. Najčastejšou formou býva ich nákup na mimoburzovom trhu. 

Dlhopisy si môžete zaobstarať i na bežných trhoch. Emisie dlhopisov  často organizujú banky, ale mnoho emisií realizujú tiež nebankové investičné spoločnosti, ktorých činnosť podlieha dozoru ČNB. Dlhopisy sa tiež obchodujú na burze cenných papierov. Najlepším riešením je priamo kontaktovať obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre vás konkrétne dlhopisy nakúpi.

Podrobnosti o druhoch dlhopisov

 

 

Na čo si dať pozor pri investícii do dlhopisov

Nákup dlhopisov je vždy určitý druh pôžičky a rovnako ako u iných pôžičiek sa môže stať, že vám dlžník požičané prostriedky nevráti.

Predtým, než investujete do dlhopisov, majte vždy na pamäti, aké problémy vám môže spôsobiť prípadná neschopnosť emitenta dlhopis splatiť. Pred samotnou investíciou analyzujte situáciu. Zhodnoťte možné riziká na strane emitenta a ich pravdepodobnosť.

Podmienky emisie, prípadné riziká a ich ošetrenie by vám mal emitent alebo manažér úpisu vždy vopred vysvetliť. Je preto vhodné, obrátiť sa na prostredníka, ktorý sa na trhu pohybuje dlhšiu dobu, má s emisiami skúsenosti a dokáže zaistiť výhodné podmienky pre obe strany.

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE