Fondy kvalifikovaných investorov

Fondy kvalifikovaných investorov

Fondy kvalifikovaných investorov (FKI) predstavujú svojbytnú kategóriu investičných príležitostí. Stoja za pozornosť. Ponúkajú všeličo, čo sa nedá  dosiahnuť inými investičnými nástrojmi. Pokiaľ by sme ich chceli dajako  stručne charakterizovať, pokúsili by sme sa vystihnúť ich povahu troma  vlastnosťami:

Pôvab

Pôvab týchto fondov sa dá s určitým zveličením vnímať predovšetkým vďaka  dvom znakom: voľnosti a zdaneniu.

Voľnosť je synonymom kreativity. Tieto fondy si pri svojom vzniku môžu s neporovnateľne väčšou slobodou určiť, akým druhom investičnej činnosti sa budú zaoberať.

To so sebou samozrejme môže prinášať vyššie riziká. Fond sa musí totiž omnoho viac spoliehať na vlastné schopnosti (presnejšie na schopnosti svojho obhospodarovateľa) ako na vlastnosti štandardných typizovaných investičných produktov. Je potrebné samostatne kombinovať, overovať a analyzovať informácie z viacerých zdrojov. Je potrebné byť v tesnom aktívnom kontakte so svojou investíciou. Na druhej strane takáto stratégia sľubuje nevšedný zisk.

Zdanenie má vo svojom erbe zisk. V prípade FKI totiž zatiaľ stále platí, že ich zisky z investovania môžu byť zdanené menšou sadzbou dane, a to piatimi  percentami; presné podmienky závisia od typu investícií a od režimu fungovania fondu.

Má to širšiu logiku. Peniaze z takýchto fondov nezriedka plynú do projektov, kde prístup štandardných finančných inštitúcií zlyháva alebo prináša neúmernú záťaž napr. byrokratickú. FKI idú cestou jednoduchšou, i keď  riskantnejšou.

Nároky

Nároky, tu ide o nároky z pohľadu investora, sú obvykle dvojaké – finančné a intelektuálne.

Finančné nároky sú spojené hlavne s nemalým minimálnym vkladom do fondu. Objem počiatočnej investície by mal byť v prepočte na eurá aspoň  125 tisíc. To vyžaduje zákon.

Intelektuálne nároky symbolizujú fakt, že s investíciami do FKI sa spája  oveľa viac informácií a znalostí, ktoré je nutné si vopred osvojiť. Je potrebné rozumieť investíciám, ktoré budú predmetom (obsahom) majetku fondu. Je potrebné rozumieť spôsobu a pravidlám práce fondu, vrátane napríklad poplatkovej politiky. Je potrebné poznať obhospodarovateľa a jeho kvality, a to doslova osobne, pretože FKI nie sú a nemôžu byť ponúkané verejne a informácie sa poskytujú individuálne. Je potrebné splniť vecné i formálne náležitosti investora do FKI. Dá to jednoducho nemalú prácu. Ale to by malo platiť aj pre iné investície.

Riziká

Voľnosť so sebou prináša riziká. Aj pri zodpovednej a starostlivej práci obhospodarovateľa fondu a pri kritickom a hĺbavom prístupe investora bude existovať nemálo neznámych, pretože fungovanie fondov FKI  je svojím  spôsobom priekopníckou činnosťou. Vždy sa do určitej miery púšťa do neznáma, a to vo väčšej miere ako napr. štandardné banky. Aj v tom však možno vidieť význam takýchto fondov.

Nakoniec je dobré si ešte uvedomiť, že nič netrvá večne. Napríklad zmeny v legislatíve môžu vlastnosti a možnosti týchto fondov v budúcnosti ovplyvniť. Nemusí to však byť len horším smerom, napríklad myšlienka znížiť minimálny vklad na ekvivalent desať tisíc eur je pre dostupnosť a väčšie rozšírenie  takýchto fondov prospešná. I preto možno očakávať, že záujem o fondy kvalifikovaných investorov bude trvalejší a bude sa posilňovať.

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE