Engine Classic Cars

ENGINE CLASSIC CARS

ENGINE CLASSIC CARS – AUTOMOBILE FUND 

Tento fond investuje zverené prostriedky do vybraných ikonických a celosvetovo známych zberateľských áut, motocyklov alebo automobílií predovšetkým z druhej polovice dvadsiateho storočia. Ponúka tak investorom jedinečnú príležitosť participovať na veľmi zaujímavej možnosti umiestenia aktív v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Fond prostredníctvom tejto koncepcie predkladá svojim investorom možnosť diverzifikácie aktív do oblasti, ktorá z dlhodobého hľadiska predstavuje jedinečnú príležitosť nielen uchovania, ale i kontinuálneho zvyšovania hodnoty aktív. Na rozdiel od investície napr. do akciových indexov prináša táto investícia výrazne stabilnejšiu návratnosť vložených prostriedkov a tiež výrazne nižšiu koreláciu s týmito vybranými akciovými indikátormi.

Okrem toho ponúka svojim investorom možnosť participácie na udržaní histórie ikonických automobilov, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú unikáty danej automobilovej značky. Fond nie je zameraný iba na automobily vyšších cenových relácií, ale v jeho portfóliu sa objavia aj automobily, ktoré vďaka svojej histórii či povahe boli vo svojej dobe veľmi vyhľadávané, ich zaobstaranie nie je výrazne finančne náročné, avšak  predpoklad rastu ich hodnoty je veľmi vysoký.

Základnou myšlienkou Fondu je ponúknuť investorom možnosť transparentného umiestnenia voľných finančných prostriedkov prostredníctvom cielených nákupov vopred  vybraných automobilov, motocyklov alebo automobílií v kontexte aktuálnych podmienok na trhu a ich načasovaný predaj s výnosom pre daného akcionára.

Okrem toho Fond ponúka niečo viac. Akcionári sa stanú súčasťou unikátneho spoločenstva klubu investorov a fanúšikov tohto tradičného odvetvia, kde budú mať možnosť podieľať sa na spoločenských stretnutiach a akciách, ktoré pre svojich investorov bude Fond organizovať. Nejde iba o investície, ale aj o zdieľanie spoločnej vášne a nadšenia z vlastníctva týchto krásnych alebo historicky zaujímavých motoristických ikon.

Viac na http://enginefund.bhs.cz/cz/home

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE