Čo je akcia

Možnosť nadpriemerného zisku

Akcie sú cenné papiere vydávané akciovými spoločnosťami, ktoré tak získavajú kapitál pre svoje podnikanie. Za to akcionári (držitelia akcií) získavajú právo na pravidelnú výplatu dividendy (podiel na zisku spoločnosti) a právo hlasovať na valnej hromade a podieľať sa tak na chode firmy (voľba predstavenstva, dozornej rady a pod.). Akcie sú ale pre investorov zaujímavé hlavne preto, že predpokladajú rast ich hodnoty a tým pádom i výnos pri ich predaji. Ten bude tak veľký, ako veľký bude rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou.

 

Investície do akcií sú vhodné pre pokročilejších investorov, ktorí sú ochotní riskovať. Ceny akcií neustále stúpajú a klesajú, preto sa väčšinou vyplatí do nich investovať dlhodobo, keď riziko straty investície výrazne klesá. Pre minimalizáciu rizika sa odporúča diverzifikovať investíciu do rôznych akcií, prípadne využiť akciové fondy či certifikáty. Aj s ich výberom vám makléri BHS radi poradia. Makléri BHS (www.bhs.cz) dávajú investorom tipy v prípade zaujímavých ponúk na trhu. Investori môžu svoje akcie kedykoľvek predať prostredníctvom maklérov na burze cenných papierov.

Akcie - cenné papiere s podielom na zisku spoločnosti
Pre koho sú akcie vhodné?
Kto vydáva akcie?
Akcie z hľadiska podoby
Formy akcií
Akcie z hľadiska druhu
Splatnosť akcií
Akcie a výnosy

 

Akcie – cenné papiere s podielom na zisku spoločnosti

Akcie sú cenné papiere vďaka ktorým sa ich držiteľ stáva akcionárom, teda spolupodielnikom, v danej akciovej spoločnosti. Akcie sa nakupujú buď za nominálnu cenu v prípade, že firma vydáva prvé akcie, alebo za ich tržnú cenu na burze. Investor ich nákupom vkladá určitý kapitál do spoločnosti a za to sa potom môže podieľať na jej zisku skrze pravidelnou výplatu dividendy, ktorá je však premenlivá. O jej výplate a výške hlasujú každý rok akcionári na valnej hromade. Na druhú stranu akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

 

Pre koho sú akcie vhodné?

Akcie sú prevažne vhodné pre pokročilých investorov, ktorí sa neboja riskovať. Pri nákupe totiž akcionár počíta nielen so ziskom vo forme dividend, ale tiež s tým, že cena akcií porastie napríklad i o stovky korún. Rovnako tak ale môže cena poklesnúť. Keby k tomu došlo, mohol by investor čiastočne alebo úplne prísť o svoju investíciu. V prípade investície do akcií sú už potrebné isté skúsenosti s akciovým trhom. S tým vám samozrejme naši makléri radi pomôžu a poradia ako pri nákupe, tak i pri ďalšej správe portfóliá a budú vám dávať tipy ohľadne vývoja trhu a zaujímavých ponúk.

 

Kto vydáva akcie?

Akcie vydávajú akciové spoločnosti, ktoré si tak zaisťujú kapitál. Emisie bývajú spravidla verejné a akcie sa predávajú na trhu (burze) s cennými papiermi. Akciové spoločnosti, ktoré nie sú obchodovateľné na burze, sú uzavreté súkromné firmy, ktorých akcie sa upisujú bez verejnej ponuky vopred určenými upisovateľmi – zakladateľmi spoločnosti.

 

Akcie z hľadiska podoby

•    Akcie listinné (fyzické) – majú podobu papierových listín (cenín). Musia byť číselne označené a podpísané členom alebo členmi predstavenstva, ktorí sú k tomu oprávnení.

•    Akcie zaknihované (zaevidované) – nemajú hmotnú podobu, sú len zapísané v evidencii Strediska cenných papierov.

 

Formy akcií

Akcie môžu byť buď na meno určitej právnickej alebo fyzickej osoby alebo na majiteľa, teda na doručiteľa, ktorý je pre spoločnosť anonymný. Akcie na meno sa v listinnej podobe prevádzajú na inú osobu tzv. rubopisom a fyzickým odovzdaním ceniny. V zaknihovanej podobe sa prevádzajú zmluvou a registráciou. Listinné akcie na majiteľa sa prevádzajú na nového majiteľa len ich fyzickým odovzdaním a zaknihované opäť zmluvou a registráciou.

 

Akcie z hľadiska druhu

•    Akcie zakladateľské (zlaté) – všetky akcie vydané pri založení spoločnosti. Sú súčasne i kmeňovými akciami. Obvykle zaručujú i viac hlasov na valnej hromade než obyčajné akcie.

•    Akcie kmeňové – najbežnejšie, s právom na dividendu, účasť na valnej hromade a na podiel na likvidačnom zostatku.

•    Akcie prioritné – väčšinou prinášajú majiteľovi určitú výhodu, ale s obmedzením práva iného. Napríklad vyššiu alebo prednostnú dividendu, či v prípade likvidácie firmy tiež na privilegovaný podiel na likvidačnom zostatku, na druhú stranu ale obmedzené právo hlasovať na valnej hromade.

•    Akcie zamestnanecké – akcie vydané na meno zamestnanca akciovej spoločnosti a predávané za zvýhodnenú cenu. Môžu byť prevádzané len medzi zamestnancami spoločnosti.

 

Splatnosť akcií

Akcie sú určené skôr pre dlhodobé investície, odporúčaná dĺžka je desať rokov. Pri dlhšom držaní akcií sa výrazne znižuje riziko zo straty investície v dôsledku poklesu ich ceny. Minimálna dĺžka pre ich držanie by mala byť ale 6 mesiacov – po tejto dobe sa neplatí pri ich predaji daň z výnosu. Je ale na každom investorovi, ako dlho bude chcieť dané akcie držať. Môže ich kedykoľvek predať na burze cenných papierov.

 

Akcie a výnosy

Dalo by sa povedať, že akýmsi „úrokom“ na akcii je dividenda. Jej výška je však premenlivá a každý rok o nej hlasuje valná hromada a vypláca sa len v prípade, že spoločnosť dosiahla v danom roku zisk. Výnos môže vzniknúť tiež pri predaji akcií, ak ich predajná cena je vyššia než nákupná – predpoklad rastu je pritom hlavným motívom pre ich nákup. Ak držíte akcie dlhšie než 6 mesiacov, neplatíte z výnosu daň. Naopak dividendy sú zdanené 15 %.

 

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  • nové investičné príležitosti
  • horúce novinky
  • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE