Asset Management

Odpočívajte a nechajte všetko na nás

V prípade, že nemáte detailný prehľad o tom, ako to na kapitálových trhoch "chodí" a nechcete sa bez potrebných znalostí púšťať do bezhlavého rizika, investujte svoje voľné finančné prostriedky do cenných papierov, ktoré vyberú naši portfólio manažéri podľa investičnej stratégie, ktorú si zvolíte po predchádzajúcej konzultácii s našim osobným maklérom.

 

Voliť môžete medzi konzervatívnymi stratégiami, ktoré sa sústreďujú na investície do bezpečnejších štátnych dlhopisov alebo dlhopisov veľkých korporácií, a dynamickými stratégiami, pri ktorých sa primárne obchoduje s akciami alebo v prípade zahraničných trhov i s derivátmi. Svoju investíciu a jej aktuálne ocenenie môžete kedykoľvek sledovať cez webové rozhranie na stránkach www.bhs.cz.

 

Zostavíme Vám portfólio podľa Vašich predstáv o riziku, očakávanej miere zhodnotenia a požadovanom investičnom horizonte. Správa portfóliá šetrí Váš čas, o všetko sa stará portfólio manažér s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Dobrou vizitkou našich portfólio manažérov je skutočnosť, že i v dobách, keď došlo k poklesu na kapitálových trhoch, dokázali zhodnotiť zverené prostriedky alebo aspoň obmedzili negatívny dopad trhu na zverené portfóliá.

 

Vyberte si. O všetko ostatné sa postaráme my. Investičné stratégie môžete voliť podľa vlastných potrieb a zámerov. Portfóliá je možné kombinovať a vytvoriť si tak optimálnu skladbu aktív. Vybrať si môžete zo šiestich typizovaných stratégií v troch rôznych menách (CZK, EUR, USD).

 

Nákupy a predaje realizované pre zákazníkov prostredníctvom BHS Asset Managementu sú výsledkom diskusií a konzultácií portfólio manažérov a analytikov spoločnosti, pri ktorých sa prihliada na všetky aspekty plánovaných operácií. Prednosťou tohto produktu je vysoká transparentnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami zákazníkov. Prostredníctvom webovej aplikácie majú zákazníci okamžitý prehľad nielen o aktuálnom stave svojho portfóliá, ale i o realizovaných transakciách a dosiahnutom zhodnotení.

 

Výhody:

 • riadenie rizika
 • vysoká likvidita
 • výber z niekoľkých stratégií
 • osobný prístup
 • správa aktív profesionál s dlhoročnými skúsenosťami
 • úspora času
 • minimálny objem zverených aktív 500 tis. CZK

Individuálne investičné stratégie pre inštitucionálnych zákazníkov

 

Individuálne navrhnutá investičná stratégia je založená na čo možno najlepšom zhodnocovaní finančných prostriedkov. Vhodnú stratégiu a skladbu portfóliá Vám odporučíme na základe Vášho investičného profilu, hlavne s prihliadnutím k Vašim skúsenostiam s investovaním, k predpokladanému investičnému horizontu, očakávanému výnosu, prístupu k riziku a prípadnej zákonnej úprave Vašej činnosti.

 

Výhody:

 • zachovanie konzervatívnej investičnej politiky
 • bezproblémová a rýchla likvidita
 • možnosť flexibilného navýšenia či zníženia objemu obhospodarovaných aktív
 • zohľadnenie daňového postavenia zákazníka
 • vhodné i pre právnické osoby
 • minimálny objem zverených aktív 10 mil. CZK

 

Potrebujem viac informácií

Vyplňte prosím údaje, obratom vás budeme kontaktovať.

T: + 421 944 207 305
E: kontakt@investicie.eu

Odoslaním formulára súhlasím s použitím osobných údajov

ŽIADOSŤ O ZASLANIE INFORMÁCIÍ O NOVÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

 • nové investičné príležitosti
 • horúce novinky
 • dôležité oznámenia

Odoslaním emailovej adresy súhlasím s použitím osobných údajov

Klientské centrum
+421 944 207 305
Ponuky spolupráce

Ponuky na propagáciu v médiích zasielajte výhradne na . Inak budú ponuky považované za nevyžádanú poštu.

SLEDUJTE NEPRETRŽITE AKTUÁLNE DIANIE